UŽSIENIO RYŠIŲ DIREKCIJA


Užsienio ryšių direkcijos naujienos
Pratęsiamas kvietimas užsienio įmonių atstovams skaityti paskaitas VGTU pagal „Patirties partnerių“ projektą
Pratęsiamas kvietimas užsienio įmonių atstovams skaityti paskaitas VGTU pagal „Patirties partnerių“ projektą
Galimybė pasikviesti atstovus iš užsienio įmonių skaityti paskaitas VGTU.
Pratęsiamas kvietimas administraciniam ir akademiniam personalui dalyvauti atrankoje stažuotėms pagal „Patirties partnerių“ projektą
Pratęsiamas kvietimas administraciniam ir akademiniam personalui dalyvauti atrankoje stažuotėms pagal „Patirties partnerių“ projektą
Galimybė teikti paraiškas stažuotėms 2014-2015 m. m. rudens semestrui.
Naujienlaiškiai

Apie Užsienio ryšių direkciją

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Užsienio ryšių direkcija koordinuoja tarptautines veiklas. Pagrindinės direkcijos funkcijos:

   » VGTU tarptautinių sutarčių administravimas,
   » veiklos pagal tarptautines sutartis įgyvendinimas,
   » darbuotojų, tarptautinio personalo ir studentų mainų, studijų ir stažuočių užsienyje organizavimas,
   » universiteto tarptautinių studijų programų ir projektų rengimas, vykdymas ir koordinavimas.

Užsienio ryšių direkcija taip pat renka ir skelbia informaciją apie užsienio partnerius, pasiūlymus stažuotis ir studijuoti užsienyje, dalyvauti konferencijose ir kituose renginiuose, palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, koordinuoja mentorių programą. Direkciją sudaro Tarptautinių studijų programų ir Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos grupės.

Susisiekite su URDute Facebooke  URDute facebook

ECTS label Vilnius Gediminas technical university 2006 2009    Diploma supplement label Vilnius Gediminas technical university 2009 2013