UŽSIENIO RYŠIŲ DIREKCIJA


Užsienio ryšių direkcijos naujienos
Kvietimas teikti paraiškas stipendijai už mokslinių tyrimų ir plėtros projektus laimėti
Kvietimas teikti paraiškas stipendijai už mokslinių tyrimų ir plėtros projektus laimėti
Galimybė laimėti Profesoriaus Lenzo 10 000 eurų stipendiją už mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, susijusius su energetikos sektoriumi ir santykių tarp Rytų ir Vakarų Europos stiprinimu.
ŠMPF įvertino Užsienio ryšių direkciją už Erasmus programos viešinimą ir rezultatų sklaidą
ŠMPF įvertino Užsienio ryšių direkciją už Erasmus programos viešinimą ir rezultatų sklaidą
VGTU tapo Švietimo mainų paramos fondo 2014 metais organizuoto Kokybės konkurso nominantu už puikiai įgyvendintą Erasmus programos viešinimą ir rezultatų sklaidą.
Naujienlaiškiai

Apie Užsienio ryšių direkciją

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Užsienio ryšių direkcija koordinuoja tarptautines veiklas. Pagrindinės direkcijos funkcijos:

   » VGTU tarptautinių sutarčių administravimas,
   » veiklos pagal tarptautines sutartis įgyvendinimas,
   » darbuotojų, tarptautinio personalo ir studentų mainų, studijų ir stažuočių užsienyje organizavimas,
   » universiteto tarptautinių studijų programų ir projektų rengimas, vykdymas ir koordinavimas.

Užsienio ryšių direkcija taip pat renka ir skelbia informaciją apie užsienio partnerius, pasiūlymus stažuotis ir studijuoti užsienyje, dalyvauti konferencijose ir kituose renginiuose, palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, koordinuoja mentorių programą. Direkciją sudaro Tarptautinių studijų programų ir Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos grupės.

Susisiekite su URDute Facebooke  URDute facebook

ECTS label Vilnius Gediminas technical university 2006 2009    Diploma supplement label Vilnius Gediminas technical university 2009 2013